Voordat je begint...

Vul bij iedere stelling een cijfer in van 1 t/m 10. Vul de cijfers in vanuit je eerste gevoel en zoals de huidige situatie in jouw bedrijf nu is.